E39-entreprenør kravde 87,5 millionar etterbetalt – får 1,5 millionar

AF-gruppen tapte på nesten alle punkt i rettsaka mot Statens vegvesen i kjølvatnet av utbygginga av E39 mellom Dregebø og Sande.