Fryktar folk vil køyre her for å unngå bompengar. No kan vegen bli heilt stengd

Statens vegvesen foreslår i sin rapport om bompengefinansiering av fylkesveg 57 enten å ha bomstasjon, eller å stenge vegen mellom Osen og Sande. Men no seier regjeringa nei til bomstasjonar på sidevegar.