Klaga då dei ikkje fekk bygge idrettshall – no har dei fått avgjerda

Harald Kapstad As ville bygge den nye hallen i Bygstad. Slik ser det ikkje ut til å gå. – Heile situasjonen er veldig lei for oss.