Vil ha gode skulebygg, fann to millionar til planlegging på Sande og i Førde: – Gledeleg, seier Folland

I løpet av våren skal løysingar og kostnader knytt til opprusting av Sande skule og Førde barneskule vere kartlagt.