Blir det krise, er Ove klar

Ove Myrmel har fullt sikkerheitsutstyr, fire frysarar fulle av mat, og rikeleg av tørrvarer og hermetikk. Familien øver på krisesituasjonar. Blir det krise, er Ove klar.