Storeigar i Zephyr: – Vi må akseptere kommunestyrevedtak

Østfold fylkeskommune er stor eigar i vindkraftselskapet Zephyr. Fylkesordførar Ole Haabeth reagerer sterkt på at selskapet ikkje respekterer kommunestyrevedtak.