Går i gang med å greie ut endringar i skule- og barnehagestruktur. – Dette kjem vi ikkje utanom

Berre Oddmund Klakegg (Sp) røysta mot då Sunnfjord formannskap torsdag gav grønt lys for å greie ut endringar i skule- og barnehagestrukturen.