– Fylket har ingen bussar med sjukepleiarar å sette inn

Kommunane må klare seg sjølve dersom koronaviruset fører til mannefall på skular og sjukeheimar.