16.36 onsdag ettermiddag er ei ny rasvurdering av fv. 5625 Skjerdalsvegen i Aurland gjort. Av den kjem det fram at vegen vert halden stengd vidare, grunna rasfare.

Ny vurdering av vegen vert gjort torsdag morgon klokka 09.00, så vegen vil tidlegast opnast etter dette.

Også vegen over Vikafjellet vert meldt å framleis vere stengd grunna uvêr denne onsdagen. Til liks med vegen i Aurland vert den også stengd fram til ny vurdering er gjort neste dag. Her er tidspunktet sett til 12.00.

Slik er status over fjellovergangane:

Rv. 7 Hardangervidda: Stengd.

Rv.13 Vikafjellet: Stengd, ny vurdering 20/1 kl. 12:00.

Fv.50 Aurland-Hol: Kolonnekøyring.

Fv.53 Tyin-Årdal : Stengt. Ny vurdering 20/1 kl. 17:00.

Rv.52 Hemsedal: Kolonnekøyring

E16 Filefjell: Opent.

E134 Haukeli: Kolonnekøyring.