Vegtrafikksentralen Vest melder fredag morgon at fylkesveg 55 i Balestrand er opna for fri ferdsle forbi Esebotn.

Strekninga har vore stengd på grunn av rasfare.

Fv. 55 har vore omkøyringsveg etter at riksveg 5 blei stengd i Sogndalsdalen som følge av snøskred.

Ferja har gått frå Balestrand sentrum, og ikkje frå Dragsvik ferjekai, medan vegen har vore stengd.