Fylkesmannen stoppar planane om parkeringsplass ved Hestadvatnet

Sunnfjord kommune får ikkje fylle masse i Hestadvatnet for å etablere ti parkeringsplassar i området ved Hestad kapell.