Fylkesmannen står på sitt – fryktar at ny industri kan gå utover helse og livskvalitet

Fylkesmannen gir nærmast strykkarakter til kommunens forslag til reguleringsplan for Åland industriområde på Skei.