Fylkesmannen opphevar kommunen sitt skjenke-nei

Kvernafossen Bryggeri fekk ikkje lov til å skjenke i Gaular kultur- og aktivitetshus. Fylkesmannen ber kommunen behandle saka på nytt. Spørsmålet om likebehandling er ikkje godt nok vurdert.