Laurdag føremiddag, klokka 09:22, er stenginga på fv. 609 ved Heilevang fjerna.

Vegen vart stengd torsdag ettermiddag, grunna uvêr. Det var venta store nedbørsmengder, og faren for ras auka.

Statens vegvesen gjorde ei vurdering av vegen klokka 09:00 i dag, og slo fast at det var trygt å opne den opp att.