Vegtrafikksentralen melder at fv. 5720 Årnes i Stryn er stengd på grunn av fare for ras.

Det kjem ei ny vurdering mandag klokka 10.