Furnes: – Dette er eit skuleeksempel på at strenge tiltak har vore nødvendig, også her

Kommuneoverlegen i Sunnfjord har kontroll på dei nye tilfella av koronaviruset, men han reknar med at meir smitte vil dukke opp.