Fryktar at skuleskyssen ikkje er trygg – varslar tilsyn

Både elevar og vaksne meiner dei sit for tett på bussen og slår alarm.