Vegtrafikksentralen vest melde rundt klokke 11.30 at riksveg 5 var stengd ved Frudaltunnelen, mellom Fjærland og Sogndal. Bakgrunnen for stenginga var bilberging.

Klokka 11.46 melde dei at vegen er open igjen.