Kim Andre Herstad har fullt fokus. Laksen skal lurast, men denne gongen let det seg vente på.
Svein Rune Kjøllesdal

Den stille stunda

Etter ni månadar med førebuing, vart det ingen fangst på fiskarane på Grimseth.
Publisert