Det går fram av ei rundspørjing som medlemsbladet Jakt & Fiske omtalar i siste nummer.

I fjor vart det felt 12.822 hjortar, og Sogn og Fjordane er hjortefylke nummer éin i Norge, men når det gjeld organiserte jakttilbod er vi langt nede på lista.

– Dessverre, seier Førde-leiaren

Ikkje eit einaste lokallag i Sunnfjord har løyve som dei kan tilby medlemmene sine, heller ikkje i dei to folkerikaste kommunane i fylket; Førde og Flora.

– Nei, dessverre. Vi skulle gjerne hatt tilbod om hjortejakt. Behovet er der, utan at vi har teke skikkeleg grep, seier Torunn Rygg, leiar i Førde Jakt- og fiskelag (JFL) til medlemsbladet.

I Sogn er stoda annleis. Der tilbyr lokallaga i Årdal, Lærdal, Aurland, Sogndal, Leikanger, Høyanger og Gulen jakt til medlemmene sine. I Nordfjord er Eid JFL einaste lokalforeining som tilbyr jakt.

Mykje hjort, lite folk

Leiaren i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i fylket, Alf Erik Røyrvik i Hyen, meiner det er to hovudgrunnar til at det er slik. For det første er storparten av arealet i Sogn og Fjordane eigd av privatpersonar, og det kan difor vere vanskeleg eller dyrt å leige jakt for eit lokallag. Mange har tilgang på jakt gjennom familie og vener, og behovet for jakt via lokallaga er difor mindre – særleg i utkantane der det er mykje hjort og lite folk.

 

Han er likevel klar på at lokallaga kunne prioritert dette høgare, særleg på dei meir folkerike stadane som Førde, Florø og Sandane.

– 40 prosent av medlemmene i NJFF svarer i undersøkingar at tilgang og tilbod om jakt og fiske er den viktigaste årsaka til at dei er medlemmer, seier Røyrvik.

Ta med unge jegerar

– Vi har hatt hjortejakt på arbeidsprogrammet i fleire år og har diskutert fleire løysingar, men vi har ikkje vore i kontakt med dei som har rettar eller jaktvald. Nokre medlemmer leiger hjortejakt, så kanskje dei kan ta med seg unge jegerar, men ingen ting er konkretisert, seier leiaren i Førde JFL.

I Sogn er det fleire statsallmenningar enn lenger nord i fylket, og det er kan vere lettare for eit lokallag å få avtale med eit fjellstyre enn med private grunneigarar. Dessutan er behovet for tilgang på jakt via eit lokallag truleg større når det meste av arealet er i offentleg eige, skriv Jakt & Fiske.