Fråværsgrensa på vidaregåande blir endra mellombels på grunn av koronaviruset

Av

Ut skuleåret vil elevar som har fråvær av helsegrunnar, sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

DEL

Årsaka er at handteringa av koronaviruset gjer at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dei som treng det mest.

– Helsedirektoratet har bede om at elevar som har fråvær av helsemessige grunnar, slepp å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet sitt. Den oppfordringa følgjer vi og lempar på dokumentasjonskravet, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding.

Artikkeltags