Frå kiosken på Moskog sender Terje og Hilde ut mat til 15 born kvar veke

Smil Fond Sunnfjord er no i full gang med utdeling av matkasser til vanskelegstilte i regionen. No har dei også fått ein stad å vere.