Den 484 meter lange tunnelen vert stengd alle dagar mellom klokka 19:00 og 05:30, med opning for gjennomkøyring kl. 21:00, 23:00 og 02:00.

Utrykkingskøyretøy og buss i rute kan køyre som normalt.