Vegtrafikksentralen i Vest melde klokka 11. 13 at E39 i Stad kommune er stengt fordi ein person var på veg gjennom Lotetunnelen.

Vegen var stengt i begge retninger i rundt ein halvtime på grunn av fotgjengaren i tunnelen. Politiet kom til staden og vegen vart opna for trafikk .