Fotballtreningane er i gang igjen: Spytteforbod er berre eitt av tiltaka

Førde-fotballen har starta opp treningar for ungdom, men ikkje heilt som før. Maks fire spelarar på same område og plikt om ta med nyvaska, eigen ball er nokre av reglane.