Fotballen i Sogn og Fjordane permitterer

– Det er ikkje noko klubbaktivitet, så vi har permittert stillingane knytt til klubb- og spelarutvikling og trenarane, seier dagleg leiar Svein Olav Myklebust i NFF Sogn og Fjordane.