Fossum: No kan Engebøprosjektet bli endå meir forseinka

Toppsjefen i Nordic Mining vedgår at realiseringa av gruveprosjektet i Engebøfjellet kan ta lengre tid etter at Barton Group har trekt seg frå avtalen om å kjøpe granaten.