Fosshalla og sju andre bygg er prioriterte for spelemidlar

Sunnfjord kommunestyre har vedtatt prioriteringsliste for kva kulturbygg som skal få spelemidlar først.