Forstår ikkje fylket si klage: – Om vi ikkje får utvide senteret vil det bli vanskeleg framover

Formannskapet skal vurdere om Vie senter får utvide. Det kan bli eit vere eller ikkje vere for senteret.