Først ras og så korona, men Brødrene Aa leverer

Brødrene Aa har nettopp levert frå seg sin nyaste båt: Ein fullelektrisk turistbåt med namn Rygerelektra. Ordrebøkene for det neste året lovar godt for framtida.