Føreslår skøytebane og ei oppgradering av alleen

Artikkelen er over 1 år gammel

I forslaget til ny plan for uteområdet ved Førdehuset blir det ikkje plass til kunstgrasbane i full storleik. Det blir heller ikkje plass til bilar og bussar. Norconsult føreslår å prioritere folk, leik og ulike aktivitetar.