Føreslår å kutte Fjellvegen for å få råd til bru

For å få råd til bru må ein kutte eit prosjekt som monnar, meiner Helge Robert Midtbø og Arbeidarpartiet. Det er ikkje mange prosjekt att å velje mellom.