Foreldre som blir fratatt barn av barnevernet må ha bedre oppfølging og mer hjelp og kunnskapen om relasjonene mellom foreldre og barn må styrkes.

Hva med foreldrene til barn som blir fratatt barna, får vi ofte henvendelser om. Det er et viktig spørsmål som må få en politisk løsning. Barnas følelser for foreldrene opphører ikke når foreldrene blir fratatt foreldreansvaret eller omvendt.

Per Fuggelli snakket om at alle tilhører en flokk. Bånda mellom de som tilhører flokken vår er viktige, sa han. Det er jeg enig i. Disse båndene er viktige også for de barn der flokken, eller foreldrene, ikke ivaretar barna godt nok, eller skader dem.

I mitt arbeid som sykepleier i rustjenesten møtte jeg voksne som ble flyttet fra foreldrene som barn og pasienter som var foreldre, men fratatt barnet sitt. Selv om de var skilt fra hverandre var de brutte relasjonene en stor del av deres daglige tanker og preget deres psykiske helse som voksne.

Nå er jeg Stortingspolitiker og jobber med Arbeiderpartiets kvalitetsreform i barnevernet. I det arbeidet har jeg møtt barn med egen erfaring som forteller om hvor mye foreldrene betyr for dem, selv om de ikke er blitt godt nok ivaretatt. I tankene var foreldrene svært levende og de tok størst plass når barna fryktet at foreldrene ikke hadde det bra. De fortalte om skyld, anger, fortvilelse og at de ikke kunne hvile i det gode de kom til, fordi tankene om at de hadde gitt foreldrene mye smerte var så tilstede. Jeg møtte også foreldre som slet med det skam, skyld og sinne. Maktesløshet og desperasjon.

Og det er ikke bare oppfølging av foreldrene som er viktig. Den grunnleggende kunnskap om relasjoner som finnes mellom barn og foreldre må styrkes, også der foreldrene ikke klarer å dekke barnets behov. Brukermedvirkning må styrkes på alle nivåer for å ha jevnlig og formell kontakt med de som bruker tjenesten noe som vil gi bedre forståelse og derigjennom bedre tjeneste.

Arbeiderpartiet vil foreslå flere tiltak for at barnevernet skal kunne ivareta barna og foreldrene bedre.