Førdianar Helene snakka austlandsk i fleire månadar

Alt for å prestere på Hovedscenen.