Deler video av valdsepisode på Burger King i Førde

– Valden dei fornærma er utsett for, kunne fått langt meir alvorlege konsekvensar, seier påtalemyndigheita.