Garasjen til Thomas måtte vike. Fekk 779.000 kroner i erstatning

Av

Garasjen måtte vike då det skulle lagast gang- og sykkelveg i Steinavegen. Thomas Mowatt er godt nøgd med erstatninga og løysinga.