Vil senke fartsgrensa ved Vievegen

I samband med ny gang- og sykkelveg langs Vievegen, meiner Nordplan at fartgrensa må ned.