Har starta arbeidet med tre av tiltaka i Førdepakken

FØRDE: Entreprenørservice har no starta arbeidet med mellom anna ny gang- og sykkelveg ved Hafstad.