– Slike inngrep bør ikkje vere nødvendige for at folk skal komme seg ut

Artikkelen er over 3 år gammel

FØRDE: Helge Schei synest utbygging av turvegar som dei i Vieåsen og opp Hafstadkleiva er unødvendige.