Grannelag gjorde sti om til grusveg. – Veldig dumt for turgåarar

– Ingen ville ha den vegen, vi ville ha sti der. Kommunen burde bruke pengar på andre ting.