Truar med å fjerne denne frå Førde

Kunstnaren bak Torsheim-skulpturen meiner det er blitt gjort for dårleg vedlikehald av statuen, og vil heller at den skal stå ein stad den blir sett meir pris på.