Skulle til Førde for å finne investorar. Måtte avlyse etter berre fire påmeldingar

Berre fire personar stod igjen på lista då selskapet Last Trade inviterte til investormøte i Førde. No er møtet avlyst.