Dødsbuet til Fritz Hjelmeland har eigedommar i Førde for 600 mill.

Artikkelen er over 1 år gammel

FGH Invest eig over 60.000 kvadratmeter i Førde sentrum og har rekordhøge leigeinntekter på rundt 50 millionar.