Slit med å få unna gravferder

Artikkelen er over 3 år gammel

FØRDE: Aukande tal gravferder og for liten kapasitet gir utfordringar - no vil Førde ha ny kyrkje.