Rådmannen beklagar glipp, men bruvedtaket står

Ap stilte spørsmål ved mangelfull og misvisande informasjon til bystyret i valet av bru ved Førdehuset. No har Rådmannen beklaga feilen, men omkamp blir det ikkje.