Midtbø: Går i dialog når førehandsrøystene vert kjende

– Dersom førehandsrøystene er positive, går vi i dialog med aktuelle samarbeidspartnarar i løpet av kvelden.