Hiver seg med i konkurransen: No skal også dei bli større

Lageret til byggevareforretninga er blitt for lite. Samtidig har krava til kvalitet auka. No skal Neumann Bygg gjere grep.