Ber om at Førdepakken ikkje fjernar uteområdet til Olefine

Huseigaren har sendt brev til Førde kommune der han ber om at uteområdet framfor kaféen blir vidareført.