Karl fryktar for livet i Anga etter misfarging og oljesøl

Arbeid i samband med bygging av Anga kraftverk har dei to siste vekene ført til ureining og misfarging av elva.