Henriette Sowerby Breivik: Meir møteplassar for betre trivsel

– Folk er litt inneslutta i Sunnfjord, og det kan vere litt vanskeleg når du er einsleg. Det skulle gjerne vore litt betre moglegheiter for å bli kjend med nye folk, gjerne for vaksne einslege. Det er noko eg saknar i Førde, seier Henriette Sowerby Breivik (35).